I . Definicje:
 1. Wystawca Essential Oil Supplies Poland Dawid Cichy ul. Boguszowicka 53, 44-240 Żory NIP:6511625885, REGON 364106883
 2. Sklep – internetowy sklep pl.eosupplies.com
 3. Karta podarunkowa – wirtualny kod wysyłany do Nabywcy lub Użytkownika na wskazany przez Nabywcę adres mailowy o określonej wysokości kwoty opłaconej przez nabywcę. Kod aktywny jest przez okres 12miesięcy.
 4. Nabywca - osoba, która w Sklepie otrzymuje od Wystawcy Kartę podarunkową (kod) w zamian za przekazanie środków pieniężnych za pośrednictwem transferu bankowego lub płatności online
 5. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej (kodu),
 6. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym Wystawcy.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Wystawca umożliwia dokonywanie zakupów Towarów w Sklepie internetowym za pomocą Kart podarunkowych (kodu). Wystawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty podarunkowej (kodu) i do przyjmowania jej przy realizacji zakupów przez Użytkowników w Sklepie internetowym po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Nabywca przekazuje Wystawcy środki pieniężne (przelew bankowy lub za pośrednictwem płatności online równocześnie wyrażając zgodę na regulamin płatności online) w kwocie odpowiadającej wartości Karty podarunkowej (kodu). Kwota przekazanych środków pieniężnych odpowiada przekazanej przez Wystawcę Nabywcy wartości Karty podarunkowej (kodu), przy czym Wydawca posługuje się Kartami podarunkowymi o wartości: 50 zł, 100 zł i 150 zł, 200zł, które mogą być wykorzystane wyłącznie w Sklepie internetowym za pomocą wysłanego kodu.
 3. Pracownik Sklepu na każdej wydanej Karcie podarunkowej (wysłanego kodu), która automatycznie ma zapisaną datę ważności 12miesięcy licząc od dnia jej zakupu.
 4. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony po jej wydaniu przez Sklep internetowy do realizacji transakcji nabycia dowolnego Towaru za pośrednictwem Karty podarunkowej (kodu) w Sklepie internetowym w okresie ważności Karty podarunkowej do wysokości wartości nabytej Karty podarunkowej. Kod karty podarunkowej wpisywane jest przez Użytkownika lub Nabywcę w koszyku w trakcie realizacji zamówienie.
 5. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę Wystawcy zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wystawcy w chwili wydania Nabywcy Karty podarunkowej (kodu).
 6. Karta podarunkowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Karta podarunkowa jest w formie kodu wysyłanego na maila podanego przez Nabywcę. Nie weryfikujemy Użytkownika, który korzysta z kodu.
 8. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zgubienia Karty podarunkowej (kodu). Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe (kody), które zostały utracone  po ich przesłaniu na maila wskazanego przez Nabywcę.
 9. Karta podarunkowa (kod) jest ważna przez okres 12 miesięcy od momentu jej wydania, ustalonego na podstawie punktu 3. Po upływie tego okresu Karta podarunkowa (kod) traci ważność, a Nabywca lub Użytkownik nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych przekazanych przez Nabywcę Wystawcy zgodnie z punktem 2 powyżej.

III. Korzystanie z Karty podarunkowej (kodu).

 1. Wystawca przyjmuje do realizacji w Sklepie internetowym wyłącznie kod, który wcześniej został przesłany na mail podany przez Nabywcę. Przesłaną Kartę podarunkową (kod) Użytkownik lub Nabywca wykorzystuje wpisując otrzymany kod w koszyku w momencie realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. W sytuacji, kiedy Nabywca lub Użytkownik umieści w koszyku ilość Towarów przekraczającą wartość Karty Podarunkowej (kodu) koszt Towarów zostanie pomniejszony o wartość Karty Podarunkowej. Pozostałą kwotę Użytkownik lub Nabywca pokrywa zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego.
 3. Przy realizacji Karty podarunkowej podczas zakupu Towarów, Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (różnicy), gdy wartość nabywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna. Różnica pozostaje na jego Karta podarunkowej (kodzie) i może być wykorzystana w późniejszym terminie jednak nie przekraczającym terminu ważności karty podarunkowej (kodu).
 4. Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób dopuszczalny w Sklepie internetowym w sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej Karty podarunkowej (kodu).
 5. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej (kodu) w momencie kiedy traci ona swoja ważność (kod przestaje być aktywny).

IV. Dodatkowe informacje

 1. Wystawca ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie użytkowania Kart Podarunkowych (kodów) bez uprzedniego informowania Nabywcy oraz Użytkownika
 2. Nabywca oraz Użytkownik decydując się na zakup Karty Podarunkowej (kodu) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Essential Oil Supplies Poland, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach regulacji przez operatora płatności online (Polskie e Płatności) oraz firmy kurierskie. Zgody te są niezbędne aby zrealizować zamówienie złożone przez Nabywcę lub Użytkownika.
 3. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres email hello@eosupplies.pl w tytule Karta podarunkowa.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 3.03.2022r

Dodaj do listy życzeń
Lista życzeń
Właśnie dodałeś produkt do koszyka